специальности

Образовательные специальности Ф.И.О. куратора Ф.И.О. организатор ДО
6В04210 - Құқықтану   Ахметова А.З. Ешанкулова Г.Ж.
6В04220 - Халықаралық құқық Ахметова А.З. Ешанкулова Г.Ж.
6В04230 - Кеден ісі Ахметова А.З. Ешанкулова Г.Ж.
6В04211 - Қылмыстық құқық және қылмыстық іс-жүргізі Ахметова А.З. Ешанкулова Г.Ж.
6В04212Азаматтық құқық және азаматтық іс жүргізі Ахметова А.З. Ешанкулова Г.Ж.
6B04140 - Қаржы Шымыркулова А. Айтпенбетова А.Е.
6B04130 - Есеп және аудит Шымыркулова А. Айтпенбетова А.Е.
6B04110 - Экономика Шымыркулова А. Айтпенбетова А.Е.
6B04120 - Менеджмент Шымыркулова А. Айтпенбетова А.Е.
6В04150 - Мемлекеттік және жергілікті басқару Шымыркулова А. Айтпенбетова А.Е.
6B04160 - Маркетинг Шымыркулова А. Айтпенбетова А.Е.
6B11110 - Туризм Агибаева А.Т. Айтпенбетова А.Е.
6В11111-Мейрамхана ісі және қонақүй бизнесі Агибаева А.Т. Айтпенбетова А.Е.
6В11121 Продюссер және театр қойылымының теъхнологиясы Агибаева А.Т. Ешанкулова Г.Ж.
6B01420 - Музыкалық білім Агибаева А.Т. Ешанкулова Г.Ж.
6B02120 - Режиссура Агибаева А.Т. Ешанкулова Г.Ж.
6В11120 - Мәдени-тынығу жұмысы Агибаева А.Т. Ешанкулова Г.Ж.
6B11123 - Цирк ұжымының жетекшісі, цирк әртісі  Агибаева А.Т. Ешанкулова Г.Ж.
6B02130 - Хореография Агибаева А.Т. Ешанкулова Г.Ж.
6В01440 - Дене шынықтыру және спорт Агибаева А.Т. Мырзабаева А. Х.
6B01410 - Бастапқы әскери дайындық Агибаева А.Т. Мырзабаева А. Х.
6B01430 - Бейнелеу  өнері  және  сызу Агибаева А.Т. Мырзабаева А. Х.
5В090500-Әлеуметтік жұмыс Агибаева А.Т. Мырзабаева А. Х.
5В020700 Аударма ісі Агибаева А.Т. Мырзабаева А. Х.
6В03210 - Кітапханалық іс Агибаева А.Т. Мырзабаева А. Х.
6B01730 Шетел тілі: екі шетел тілі Агибаева А.Т. Мырзабаева А. Х.
6B02170 Дизайн (4-жыл сокр) Агибаева А.Т. Мырзабаева А. Х.
6В02140 Кескіндеме Агибаева А.Т. Мырзабаева А. Х.
6В02150 Графика Агибаева А.Т. Мырзабаева А. Х.
6В02160 Сән өнері Агибаева А.Т. Мырзабаева А. Х.
6В02171 Орта нысандарының дизайны Агибаева А.Т. Мырзабаева А. Х.
6В09110 - Ветеринарлық медицина  (4-жыл сокр) Агибаева А.Т. Бахова Г.Е.
6B01510 Математика Сихымбаева У.Ж. Ауелбасова Н.С.
6B01550 Биология  Сихымбаева У.Ж. Ауелбасова Н.С.
5B060700 Биология (ғылыми) Сихымбаева У.Ж. Ауелбасова Н.С.
6B01450 Кәсіптік оқыту Сихымбаева У.Ж. Ауелбасова Н.С.
6B01530 Информатика Сихымбаева У.Ж. Ауелбасова Н.С.
5B060200 - Информатика (ғылыми) Сихымбаева У.Ж. Ауелбасова Н.С.
5B021019 - Шет тілі филологиясы: өзбек тілі Сихымбаева У.Ж. Мырзабаева А. Х.
6B01710 Қазақ тілі мен әдебиеті Сихымбаева У.Ж. Мырзабаева А. Х.
6B01720 Русский язык и литература Сихымбаева У.Ж. Мырзабаева А. Х.
6B01540 Химия Сихымбаева У.Ж. Ауелбасова Н.С.
6В01541 - Химия-Биология Сихымбаева У.Ж. Ауелбасова Н.С.
6B01910 Дефектология Сихымбаева У.Ж. Бердышева Г.Б.
6B01110 Педагогика және психология Сихымбаева У.Ж. Бердышева Г.Б.
6B01610 Тарих Сихымбаева У.Ж. Бердышева Г.Б.
5В060900 География Сихымбаева У.Ж. Бердышева Г.Б.
6В01561 - География-Тарих Сихымбаева У.Ж. Бердышева Г.Б.
6B03130 Психология Сихымбаева У.Ж. Бердышева Г.Б.
6B01310 Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі Сихымбаева У.Ж. Мырзабаева А. Х.
6B01210 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу педагогикасы Сихымбаева У.Ж. Мырзабаева А. Х.
6В01111 Практикалық психология Сихымбаева У.Ж. Бердышева Г.Б.
6В01112 Психология және медиация Сихымбаева У.Ж. Бердышева Г.Б.
6В01114 Психология және қоғамдық денсаулық сақтау Сихымбаева У.Ж. Бердышева Г.Б.
6В01532 Информатика және роботехника Сихымбаева У.Ж. Ауелбасова Н.С.
6В05410 Математика ғылыми Сихымбаева У.Ж. Ауелбасова Н.С.
5В060600 Химия ғылыми Кембилова М.Ш Жанжигитова Ж.Т.
6B06130 - Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету Кембилова М.Ш Айтпенбетова А.Е.
6B07210 - Мұнайгаз ісі Кембилова М.Ш Бердышева Г.Б.
6B07510 - Стандарттау және сертификаттау  Кембилова М.Ш Бердышева Г.Б.
5В073100 Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау Кембилова М.Ш Бердышева Г.Б.
6B07120 - Машина жасау Кембилова М.Ш Жанжигитова Ж.Т.
6B07150 - Электрэнергетикасы Кембилова М.Ш Ешанкулова Г.Ж.
6B07320 - Құрылыс Кембилова М.Ш Ешанкулова Г.Ж.
6В07321 Өнеркәсіптік және азаматтық технологиясы Кембилова М.Ш Ешанкулова Г.Ж.
6В07322 Автомобиль жолдары мен аэродромдарқұрылысы Кембилова М.Ш Ешанкулова Г.Ж.
6В11210 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі Кембилова М.Ш Айтпенбетова А.Е.
6В11211 Техникалық сала қауіпсіздігі Кембилова М.Ш Айтпенбетова А.Е.
6В07233 Сумен жабдықтау және канализация Кембилова М.Ш Ешанкулова Г.Ж.
5В072700 Азық-түлік өнімдерінің технологиясы Кембилова М.Ш Жанжигитова Ж.Т.
6B07140 - Жылу энергетикасы Кембилова М.Ш Жанжигитова Ж.Т.
6B07250 - Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы  (сала бойынша) Кембилова М.Ш Жанжигитова Ж.Т.
6B07180 - Технологиялық машиналар мен жабдықтар Кембилова М.Ш Бердышева Г.Б.
6B07260 Тоқыма материалдарының технологиясы мен жобалануы Кембилова М.Ш Жанжигитова Ж.Т.
6B05210 Экология Кембилова М.Ш Айтпенбетова А.Е.
6B07190 Балқуы қиын бейметалл және силикатты материалдардың химиялық технологиясы Кембилова М.Ш Бердышева Г.Б.
6В07160 - Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы Кембилова М.Ш Бердышева Г.Б.
6B07220 - Металлургия Кембилова М.Ш Жанжигитова Ж.Т.
6B07170 - Органикалық заттардың химиялық технологиясы  Кембилова М.Ш Бахова Г.Е.
6В08210 - Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы Кембилова М.Ш Бахова Г.Е.
6В07270 Фармацептика өндірісінің технологиясы Кембилова М.Ш Жанжигитова Ж.Т.
6В07251- Ұн -жарма өнімдерінің технологиясы Кембилова М.Ш Жанжигитова Ж.Т.
6В07242- Сүт және сүт өнімдерінің технологиясы Кембилова М.Ш Жанжигитова Ж.Т.
6В07215- Мұнай және газ өндіру объектілерін пайдалану және оларға қызмет көрсету Кембилова М.Ш Бердышева Г.Б.
6В07181- Мұнай және газ өнер кәсібінің машиналары мен жабдықтары Кембилова М.Ш Бердышева Г.Б.
6В07151- Электрмен жабдықтау Кембилова М.Ш Жанжигитова Ж.Т.
6В06150 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және қауіпсіздік Кембилова М.Ш Айтпенбетова А.Е.
6В08510 - Аграрлық техника және технология Нуржанова Г.А. Бахова Г.Е.
6В08610 - Су ресурстары және суды пайдалану Нуржанова Г.А. Бахова Г.Е.
6В07340 - Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру Нуржанова Г.А. Жанжигитова Ж.Т.
6B06120 Ақпараттық жүйелер Нуржанова Г.А. Бахова Г.Е:
6B07110 - Автоматтандыру және басқару Нуржанова Г.А. Бахова Г.Е:
6В06210 - Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар Нуржанова Г.А. Бахова Г.Е.
6B07130 - Көлік, көліктік техника және технология Нуржанова Г.А. Жанжигитова Ж.Т.
6В11310 - Тасылмауды,қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану Нуржанова Г.А. Жанжигитова Ж.Т.
6В07310 - Сәулет         ( 4 жыл сокр) Нуржанова Г.А. Ешанкулова Г.Ж.
6В07360 - Кадастр Нуржанова Г.А. Бахова Г.Е.
6В07350 - Жерге орналастыру Нуржанова Г.А. Бахова Г.Е.
6В07131- Автосервис және фирмалық қызмет көрсету Нуржанова Г.А. Жанжигитова Ж.Т.
6В11312 Көлік логистикасы Нуржанова Г.А. Жанжигитова Ж.Т.
6В08110 - Агрономия Нуржанова Г.А. Бахова Г.Е.
6В08120 - Топырақтану және агрохимия Нуржанова Г.А. Бахова Г.Е.